napište nám


kde nás najdete

Metodika výuky

Metodika výuky

Hlavním cílem naší organizace je zajištění maximální kvality nabízených kurzů českého znakového jazyka.

V kurzech klademe důraz na komplexní osvojení jazyka. Studenty učíme jak samotné znaky, tak i gramatická pravidla znakového jazyka. Dbáme na osvojení jazykových prostředků, které jsou pro znakový jazyk specifické (tj. mimika, využití znakovacího prostoru, střídání rolí, …). Lektoři se při výuce snaží o aktivizaci všech studentů. Důležitá je pro nás jejich zpětná vazba při komunikaci s rodilým mluvčím znakového jazyka. Během výuky je často studentův projev natáčen, což je nejlepší způsob sebereflexe.

Při výuce používáme kombinaci dvou výukových metod. Jedná se o tzv. přímou metodu a metodu immersion. To v praxi znamená, že celá hodina probíhá pouze v českém znakovém jazyce bez účasti českého jazyka (s výjimkou vyšších modulů, kdy studenti pracují s překlady). Výukovou metodou jsme se nechali inspirovat v zahraničí, zejména ve Spojených státech amerických a ve Velké Británii.

Studenti 1. – 7. modulu obdrží na začátku semestru zdarma podpůrný výukový materiál: pracovní sešit + DVD. Tento materiál studentům pomáhá při domácí přípravě a slouží jako přehled probrané látky. Výukové materiály jsou samostatně neprodejné! Každý modul je zakončen závěrečnou zkouškou.

U firemních a individuálních kurzů je náplň a zaměření voleno dle potřeb studentů. Manažerka kurzů se také snaží vyjít vstříc veškerým požadavkům a specifickým přáním našich studentů.

Monitoring kvality výuky

Práce lektorů je monitorována garanty kurzů, kteří se podílí nejen na přísném výběru samotných lektorů, ale především zajišťují didaktickou podporu pro stávající lektory a dohlíží nad dodržováním metodických plánů a celkovou kvalitou výuky prostřednictvím pravidelných hospitací.

Všichni naši lektoři pravidelně absolvují odborná školení a workshopy, která mají za cíl dále je vzdělávat a tím zvyšovat kvalitu našich služeb.