napište nám


kde nás najdete

Skupinové kurzy

Skupinové kurzy jsou uspořádány do sedmi pětiměsíčních modulů (a osmého udržovacího modulu). Po absolvování 7. modulů by měl student získat úplnou, nebo alespoň výbornou jazykovou kompetenci v českém znakovém jazyce. Všechny naše kurzy od 1. do 7. modulu jsou akreditované MŠMT ČR v rámci programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Kapacita kurzu je 4 – 8 studentů.

Moduly jsou rozvrženy takto:

Při bezproblémovém průběhu studia a úspěšném absolvování závěrečné zkoušky může student postoupit do vyššího modulu a pokračovat ve studiu. Po absolvování závěrečné zkoušky obdrží absolventi osvědčení o úspěšném zakončení kurzu. Pedagogičtí pracovníci mohou dostat speciální osvědčení s uvedením čísla akreditace v rámci programu DVPP.

Absolventům 7. modulu, kteří by se chtěli stát tlumočníky českého znakového jazyka, doporučujeme navštěvovat kurzy českého znakového jazyka určené pro tlumočníky. Tyto kurzy nabízí Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s., která umožňuje zájemcům o tlumočnickou profesi získat patřičné praktické i teoretické znalosti a dovednosti.

Naše kurzy si můžete vybrat zde.

Nabízíme také doučování.